Майсторите на Играта

    Тази книга няма начало. Копнежът по напис­ването ѝ винаги е бил в мен. Интересът към окултното и мистичното е предизвиквал и предизвиква постоянен тласък в сърцето ми към огромното море от езотерични произведения. Това е моето море. Аз го обичам и то откликва на любовта ми по най-невъобразими начини, носещи удовлетворение и подхранващи непресъхващият стремеж за знания в тази област.

    С годините, след прочитането на огромно количество информация, пред мен все по-отчетли­во се открои една обща нишка, свързваща отдел­ните книги. Тя се размотаваше като кълбото на Ариадна, водейки ме точно и непоколебимо през лабиринта от информация. Сякаш подчертани от невидима ръка, определени думи, изречения, извадки затрептяваха пред очите ми и се запечатваха дълбоко и трайно в съзнанието ми. Сякаш някой посочваше пътя и една книга ме водеше към друга, един материал към друг, едно чувство към друго. Така, без да усетя, се превърнах в страстен колекционер на сходни извадки, които с всяка следваща книга се допълваха, разместваха и преподреждаха, открехвайки все по-смело вратата към непознатото.

    С времето от хилядите прочетени книги се обособиха около сто. От тях съставих една. Кни­гата пред вас е еманацията на прочетено, почувствано, преживяно и преосмислено. Тя е окон­чателното закотвено усещане в мен. Зная, че много хора с интерес към езотеричната лите­ратура, не разполагат с времето да се ориентират в морето от информация. Вярвам, че желанието ми да събера и подредя есенцията от нея на едно място ще позволи лесен и бърз достъп на всеки до темите, които го интересуват.

    Подредбата на извадките, допълването и свързването им в единен текст ми отне четири години. Това бе време, в което усилено се потапях и в духовните практики. Те препотвърдиха вече разбраното и понякога с резки тласъци отваряха все по-широко вратата, подхранвайки в мен усещането, че книгата не е достатъчно пъл­на. То никога не ме напусна. Убеден съм, че може да се добави още много в нея. Но целта ми не беше абсолютната завършеност, защото така­ва не съществува. Желанието ми бе по-скоро да открия, проследя и трасирам пътя, изминаван от Духа към неговия корен; пътя към Цялото, Единното, към Абсолюта − Пътя на човека към Бога.

    В тази книга ще намерите интересни неща за древните земни цивилизации, развили се и загинали преди потопа. Ще получите неочаквана информация за расите, населяващи нашата Га­лактика. Ще промените погледа си към времето, пространството, реалността и измерения­та, в които пребиваваме. И накрая, постепенно или в един миг, ще откриете връзката между всички тези неща, поставяйки основата на знанието за началото и развитието на своята същ­ност, на своята Душа, като част от Божественото. Това е мигът, в който рухват старите основи, разбиват се отлежалите представи, про­меня се старият светоглед и пред очите избухват огнените кодове на новото възприятие.

 

Желая ви този Миг от все сърце!


Изгодни оферти за дрехи