Печатът на Бог

  

    Бях почти завършил втората част на Огнените кодове, когато се наложи да започна всичко отначало. Причината беше колкото неочаквана, толкова и предвидена извън мен, извън времето и пространството, извън измерението. Някога, някъде, в дълбините на времето е било заложено нещо, което е останало кодирано, изчаквайки своят час, за да се изяви с пълната си сила. Неочаквано получих отговори на много въпроси, както и далеч по-широк поглед към всичко, за което пишех.

    Когато започнаха срещите ми с Пазителя, ги приех за случайност. Сега вече зная, че това не е така. Те са били планирани в измерение, обитавано само от Духа. Трябвало е да премина процес на подготовка и пречистване, да завърша първата част на Огнените кодове, за да имам необходимата основа от знания, които да ми послужат при предстоящите разговори.

    На първата беседа, която организирах по повод издаването на книгата, се срещнах с ЛиЛе (името е от Духовния свят), която имаше дарбата да вижда това, което за другите бе невъзможно. По същото време бях започнал да правя регресии на познати и тя прояви интерес към това. Енергията, която се изяви, след като изпадна в транс, надмина всичките ми очаквания…

Върни се в детството? Как идваш тук, как се раждаш?

Аз не съм човек. Аз съм Пазителят на Меча на Абсолюта. Не съм се раждал. Въплътих се в дете, когато то бе на две години. (Пазителят се проявяваше напълно, само когато ЛиЛе бе в състояние на транс, след което тя не си спомняше нищо) .

Какво означава „Пазител на меча на Абсолюта“? 

Духът на Бога, изразен в усещането на всичко, което живее; което е разбиращо, подкрепящо, даващо Любов и Светлина. Това е животворящият огън на Създателя, който се докосва ефирно и невидимо до всички. Функцията ми е да оживявам с енергия; да давам живот; да връщам към живот; да присъствам в живота на всички Вселени едновременно за повишаване на вибрациите на всичкo – хора, животни, планети. Създателят ме води. Никой друг няма право на достъп до моята енергийна същност. Той е изпратил част от Себе Си във всички измерения заради промените, които предстоят. Мисията, с която идвам от Създателя, е да претворя Любовта на Земята и да заземя Истината за Христос.

В какви форми съществува Пазителят?

В най-различни. Аз съм като въздух, като огън, като вода, като етер, като всичко. В едно със съзнанието на Създателя. На Земята съм в същество, в Духовния свят съм концентрирана енергия, проявяваща се на различните места – различно. На едни места е дифузна, на други е  светлинна, а на сферите, които са най-близо до Твореца,  огнена  енергия. 

Бил ли си в контакт и с други хора както с ЛиЛе?

Моят дом е в лоното на Създателя, на Острова на Светлината. Там се раждат всички души, но винаги съм присъствал през вековете и около земните същества. Бях в контакт с Андрей (ученика на Иисус) и с Боян Мага (водача на бого-милите), но като допълнителна същност. Виждаха ме като дух, извън тях. Сега съм във физическо тяло (едновременно с душата на ЛиЛе) и за първи път изпитах емоция. Хората са благословени, защото Господ им е дал дар да избират, дал им е свободната воля. Това е най-прекрасното нещо, което може да съществува. 

На твоето ниво няма ли избор?

Аз съм от Бог и нямам избор. Не мога да бъда друго освен Универсалната Божествена Любов. Само тук, на Земята, мога да избирам какво да бъда. Планетата ви преминава в истинското си измерение. Аз ходя навсякъде, но тук е „Отпечатъкът на Бога“. Човечеството трябва да знае, че има Създател; трябва да усети, че Той е във всичко и във всички; трябва да разбере, че му е предопределено едно прекрасно съществуване. Човечеството трябва да знае истината за себе си, откъде идва и накъде отива.

    Така започнаха моите разговори с Пазителя, за които благодаря на Него и на ЛиЛе от все сърце. Те препотвърдиха това, което знаех до момента, и ми дадоха нови знания и усещания, неподозирани възможности за възприятие. Пазителят преминаваше през измеренията с лекота, четеше директно в Записите и установяваше връзка с минали събития, същности и съзнания отвъд човешкото ни разбиране за това.

    Ние хората сме като скачени съдове, които непрекъснато обменят енергии помежду си. Досегът с тази невъобразима сила отключи в мен много по-ясно виждане и разбиране в медитации и регресии. Всичко това ми донесе увереност по пътя на знанието и нов, силен духовен тласък.

    Втората част на Огнените кодовеПечатът на Бог е хронологично продължение на първата, Майсторите на Играта, но с различен подход. На много места в нея е залегнала информация от разговорите с Пазителя, както и лични духовни преживявания. В разговорите се очерта неочакван поглед към създаването на последната раса с Печата на Бога, на последвалия потоп в Черно море, живота на Иисус, значението на богомилите. В мен се събудиха и много спомени от минали животи в Атлантида, Юкатан, Тибет и Юдея, които са описани в някои от главите като откъси от лични регресии. Те ми помогнаха да се потопя в тези отминали времена и да усетя живота тогава, както и връзката с последвалите събития.

     Предполагам, че изнесената информация на следващите страници ще бъде неочаквана и различна от общоприетите представи. Нека това не ви смущава. Моята цел не е да убеждавам някого в нещо, а просто да предам едно Послание.

Послание за това, какви са били хората, какво са забравили и какви могат да бъдат.


Изгодни оферти за дрехи