Осмата Земя

Осмата Земя  

   

Последната част на „Огнените кодове“ ще отбележи за мен краят на един период, продължил повече от двадесет години. През това време станах свидетел на много неща. Променях възгледи, за да открия възможности. Губех приятели, за да намеря съмишленици. Падах на дъното, за да се изправя отново. Някои от тези събития вече не помня. Други ме разтърсиха дълбоко. Днес вярвам, че всички те бяха причина за една цялостна и дълбока, вътрешна промяна. Сега зная, че всичко, на което бях свидетел, е заложено от мен на едно друго ниво, в едно друго измерение. В паметта ми се събуди споменът, че съм тук и сега, за да завърша онова, което съм планирал през много минали животи.

          Работата по книгите ме срещна с много хора и създания, някои от които „видях“, като мои спътници от различни места и измерения. Те бяха тук с мен и до мен през целия период, дори и много преди него. За някои съм знаел, за други разбрах след години. Искам да благодаря на всички тези същности, души и енергии. Вие ме водехте, подкрепяхте и ми помагахте да пиша не с думи, а с чувства. Моята единствена награда е да съм оправдал вашето доверие, защото моето дело е ваше дело, зад моята Любов стои вашата Любов.

          Във втората част „Печатът на Бог“ описах срещите ми с Пазителя на Меча на Абсолюта. Представих откъси от нашите разговори с тази неземна същност, която четеше в Записите и осъществяваше мигновени контакти с хора, съзнания и събития през воалите на времето и пространството. Пазителят знаеше въпросите ми още преди да му ги задам. Често четеше мислите ми и отговаряше. Понякога говореше на космически език, след което търпеливо ме изчакваше да се съвзема, за да го преведе:

– Втората част ­- Печатът на Бог” отрази ли точно онова, което бе нужно?

Да и достига до тези, до които трябва. Но като се вземе предвид цялата дезинформация, която ви заобикаля, прочетеното трябва да влезе в човека и да поработи известно време. Накрая всички ще се завърнат с въпроси. В третата част ще продължиш и ще опишеш как е изкривено Учението на Христос, какво представлява римокатолическата църква. Тъмнината ще се събуди отново.

Ти ли планира книгите?

Планира ги ти. Те са твое наследство от Плеяди. Когато бе там виждаше какво се случва със Земята и пожела да дойдеш тук и да напишеш това, което сега излиза и което предстои. Животът ти в нацистка Германия катализира този процес. Въпреки това тези книги не са твои, нито мои. Както ти, така и аз сме само проводници на една по висша воля, на една по висша цел, на една по висша идея. Ние сме инструменти за приложението на Божият промисъл – завръщането на Земята на изконната Истина, на изгубената Божественост. В третата част на книгата ще се разгледа, така наречената от вас, втора световна война. Както и тази след нея, защото светът е в една непрекъсната война. Войната днес достигна своята кулминационна точка. Вече са измислени и пуснати в действие компютри-роботи, които излъчват сигнали в пространството, четат мисли на хора и внушават такива. Ето защо не можеш да кажеш, когато някой получава информация от „Духа“, че тази информация наистина идва от Създателя или от Свещената йерархия. Повечето такава „информация“ днес идва от тези биороботи и психотронни генератори, които внушават на човечеството какво да мисли и манипулират отделни индивиди какво да правят и говорят. В последната фаза на тази безкрайна война ще бъде имитирана появата на Христос. Много от хората ще кажат: „Ето Той дойде! Ние трябва да го следваме!“ Това ще бъде огромна заблуда, защото не това е начинът, по който Той идва на Земята.

Знае ли се истината за войната?

Не! Истината е друга! Тази война е планирана от тъмните сили, както и така наречения „социализъм“. Tова е поредното противопоставяне на две тъмни сили. Тъмнината противопоставя себе си срещу себе си. Защото нейната цел е да унищожи планетата ви. Няма да успее! Процесът по събуждане на човечеството е в пълен ход. Светлината е превзела почти всички ключови събития. Може да се забави във времето проявлението ѝ, но Земята няма да бъде унищожена.

За две световни войни ли говорим или всъщност за една непрекъсната война?

– Има само една непрекъсната война, която се води от самото сътворение на расата с Печата на Бога. Война без край. Този край ще е сега!

Значи трябва да се оповести истината за тази безконечна война, какво стои зад нея и зад събитията, които са се случили?

Това е, за което най-вече ти дойде!

          Пред вас е третата и последна част от трилогията „Огнените кодове“. Нарекох я „Осмата Земя“. В нея тези разговори продължават, за да опишат хронологично следващите етапи от развитието на расата с Печата на Бога - oт миналото, настоящето и бъдещето на нашата Земя.               

          Знанието понякога притъпява една радост на живота - способността ни да се изненадваме. Много от това, което предстои да прочетете е коренно различно от историята, която познаваме. Зная, че много от вас ще бъдат скептични към описаните събития. В това състояние бях и аз. След разговорите много неща не разбирах, в други се съмнявах, а някой направо отхвърлях. Пазителят знаеше това. За него аз, както и всеки друг, бях отворена книга, в която виждаше всичко. Ето защо той започна да се свързва директно с мен в моментите, когато бях в дълбока медитация. Тогава се включваше, за да отговори на това, което не бях попитал. Тълкуваше моменти, които не бях разбрал. Наблягаше на онова, което отхвърлях. Обясняваше всичко, в което се съмнявах. Дни след това ме насочваше по различни пътища към факти, личности и събития, за които бе споделил. Така попадах на книги, статии, изказвания и страници, които потвърждаваха по най-невероятен начин неща, с които не можех да се примиря или да приема. Така не остана нищо неизчистено, нищо непроверено, нищо неразбрано. Аз бях длъжен да осмисля и осъзная всичко, за да го опиша и предам чисто, ясно и правдиво.

То е пред вас!
Изгодни оферти за дрехи